Основи на правото. Книга 1 (2009)

Описание
Ключови думиПраво
Езикбългарски
Брой страници444

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

Състояние: добро
Издателство: Сиела
Град на издаване: София
Налични бройки: 1
Ширина: 165 мм
Височина: 235 мм
Корици: меки
Ключови думи: Основи на правото. Книга първа, 9789542801009

Учебникът "Основи на правото" е добре познат на поколения ученици, студенти, курсисти и практикуващи специалисти от различни професии, изучаващи или интересуващи се от правото. През изминалите 15 години от първото му издание той се утвърди като ценно пособие, дело на известни висококвалифицирани преподаватели, запазило своята достъпност (дидактическа и материална), своевременно актуализирано с утвърдена структура на изложението. Той е актуализиран (изменен и допълнен), съобразно промените в законодателството на разгледаните правни отрасли. Материята е разпределена в две книги, съобразно познатото от римското право деление на публично и частно право.
Съдържание
Предговор
Теория на правото

Възникване и същност на правото
Възникване на правото
Същност на правото
Структура на правото. Система на правото
Частно и публично право
Материално и процесуално право
Вътрешно и международно право
Система на правото
Правни отрасли
Субекти на правото
Понятие за субект на правото. Правосубектност
Видове правни субекти
Представителство
Правни норми
Понятие. Основни черти
Структура на правната норма
Видове правни норми
Юридически факти
Понятие. Обща характеристика
Видове юридически факти
Фактически състав
Презумпция и фикция
Правни отношения
Понятие. Обща характеристика
Структура на правното отношение
Субективно право
Понятие. Обща характеристика
Структура на субективното право
Злоупотреба с право
Видове субективни права
Защита на субективните юридически права
Правно регулиране. Правотворчество. Тълкуване в правото. Правоприлагане
Правотворчество
Тълкуване в правото
Правоприлагане
Юридически актове
Понятие, Обща характеристика
Юридическа сила и ранг на правните норми
Видове юридически актове
Действие на юридическите актове
Юридическа отговорност
Понятие. Обюа характеристика
Основания за юридическата отговорност
Идеята за виновната отговорност и идеята за обективната отговорност
Функции на юридическата отговорност
Видове юридическа отговорност

Публично право

Държавно и конституционно право
Обща характеристика на държавното и конституционното право
Общо учение за държавата
Философски концепции за държавното и конституционното право
Предмет, метод и принципи на конституционното право
Конституционноправни норми
Конституционноправни отношения и техните субекти
Източници на конституционното право
Общественополитическ о устройство на Република България
Политическа система на обществото и нейните основни принципи
Конституционни права и задължения на гражданите
Обща характеристика на държавната власт и местното самоуправление
Държавен орган. Понятие, видове и система
Органи на местното самоуправление и администрация
Система на органите на държавната власт
Народно събрание
Президент на Републиката
Органи на изпълнителната власт
Органи на съдебната власт
Конституционен съд

Административно право и административен процес

Предмет, метод и система на административното право
Предмет на административното право
Метод на регулиране
Система на административното право
Източници на административното право. Административноправн и норми и правоотношения
Източници
Административноправн и норми и правоотношения
Субекти на административното право
Гражданите
Организациите на гражданите
Органи на държавно управление
Държавни служители
Административен акт
Понятие за административен акт
Видове административни актове
Условия за законосъобразност на административните актове
Недействителност на административните актове
Способи за обезпечаване на законосъобразно и правилно държавно управление
Постановка на въпроса
Понятие за контрол и видове контрол
Юридически контрол
Административнонаказ ателна отговорност
Общи положения
Административно нарушение
Административно наказание
Видове административни наказания
Административен процес
Понятие и принципи на административния процес
Основни производства, свързани с типичната управленческа дейност
Производство по издаване на индивидуалните административни актове
Производство по издаване на общи и нормативни административни актове по Закона за административното производство
Оспорване на административните актове по административен ред
Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция
Касационно производство
Основни производства, свързани с административнонаказ ващата дейност
Установяване на административните нарушения
Налагане на административните наказания
Обжалване на наказателните постановления

Финансово право

Предмет, метод и система на финансовото право
Финансовото право като отрасъл (клон) на действащото право в България
Разграничаване на финансовото право от другите отрасли на правото
Финансовоправна наука и финансова наука
Система на финансовото право
Източници и норми на финансовото право
Източници на финансовото право
Финансовоправни норми
Финансови правоотношения
Характеристика
Формиране (възникване) на финансовите правоотношения
Субекти на финансовите правоотношения
Финансова правосубектност
Субектен състав и субектна организация на финансовите правоотношения
Погасяване на финансовите правоотношения
Изпълнение на финансовите задължения
Способи за реално погасяване на финансовите задължения
Способи за премахване дължимостта на финансовия дълг
Отговорност за неизпълнение на финансови задължения
Проблемът за отговорността във финансовото право
Система за отговорностите във финансовото право
Финансов контрол
Основни положения
Организация на държавната финансова инспекция
Основни моменти в производството по реализиране на финансовата инспекция
Провеждане на финансовата инспекция
Производство по реализиране на мерки за въздействие
Имуществена отговорност
Правна същност и приложно поле
Субекти на имуществената отговорност
Предпоставки за възникване на имуществената отговорност
Основания, изключващи имуществената отговорност
Видове имуществена отговорност
Установяване на имуществената отговорност
Погасяване на имуществената отговорност
Производство по реализиране на имуществената отговорност

Наказателно право

Основни понятия на наказателното право
Понятие, източници и система на наказателното право
Обща характеристика на престъплението
Обща характеристика на наказанието
Престъпления против собствеността
Престъпления против стопанството
Документни престъпления

Международно публично право

Предмет, същност и особености на международното публично право
Предмет на международното публично право
Същност и особености на международното публично право
Съотношение между международното публично право и националното право
Система на международното публично право
Източници на международното публично право
Процес на създаване на нормите на международното право
Източници на международното публично право
Международен договор
Международен обичай
Субекти на международното публично право
Понятие и видове субекти на международното публично право
Държавата - основен субект на международното публично право
Международни междуправителствени организации
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^