Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация (2015)

Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация (2015)

от 15,30 лв 5 оферти

Още оферти

Описание
Ключови думиПраво
Брой страници300

Виждате грешка в описанието или таблицата? Сигнализирайте ни!

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия. Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила, свързани с административната процедура по разрешаването на извършването на концентрациите между предприятия пред Комисията по защита на конкуренцията и пред Европейската комисия.

Правният анализ на придобиването на контрол има за цел да се очертаят границите и същността на тази форма на концентрация между предприятия на база нормативните текстове и тълкуването в практиката, поради твърде общата и кратка законова формулировка. Като с изследването на темата се цели също и формулиране на предложения за промени в действащото законодателство на национално и европейско равнище там, където те са наложителни и могат да бъдат добре аргументирани.

Васил Тодоров е завършил Икономическия техникум в гр. Велико Търново през 1997 г. През 2005 г. завършва специалност „Право в Софийския университет „Св. Климент Охридски, а през 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право от същия университет.

От 2005 г. работи в Българска търговско-промишлена палата (БТПП), като към настоящия момент (2015 г. ) е главен секретар на Палатата и член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП.

Авторът участва и в управлението на търговски дружества в качеството на председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

І. ИСТОРИЧЕСКО И СРАВНИТЕЛНОПРАВНО РАЗВИТИЕ

1. Развитие на българското антимонополно право
2. Концентрациите между предприятия в българското право
3. Концентрациите между предприятия в правото на ЕС

ІІ. ПОНЯТИЕ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Обща характеристика
2. Изключения

ІІІ. ВИДОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

1. Концентрации в зависимост от наличие то или липсата на прекратяване и/или
на създаване на ново предприятие
2. Концентрации съгласно пазара, на който оперират участващите лица и/или предприятия
3. Концентрации с национално и с общностно измерение

ІV. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОНЯТИЕТО ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧРЕЗ
ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ В ЗЗК

Глава втора

ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. ПОНЯТИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Понятието за „контрол
2. Правна същност на „контрола в правото на защита на конкуренцията
3. Лице или предприятие, което придобива контрол
4. Придобиване на контрол чрез колективни инвестиционни схеми
5. Придобиване на контрол между публични предприя тия
6. Придобиване на контрол на дълготрайна основа
7. Взаимно свързани сделки
8. Отграничения

ІІ. ОБЕКТ И СРЕДСТВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ

1. Обект на контрола
2. Средства за придобиване на контрол

ІІІ. ВИДОВЕ КОНТРОЛ

1. Едноличен и съвместен контрол
1.1. Видове едноличен контрол
1.2. Видове и проявни форми на съвместен контрол
2. Пряк и косвен контрол

ІV. ПРОМЕНИ В КАЧЕСТВОТО НА КОНТРОЛА

1. Увеличаване на броя на акционерите или на съдружниците
2. Намаляване на броя на акционерите или на съдружниците

Глава трета

РАЗРЕШАВАНЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. ОБОРОТ

1. Прагове
2. Определяне на предприятията участници в придобиването на контрол
3. Принципи на изчисляване на оборота по ЗЗК
4. Изчисляване на оборота и финансови отчети
5. Определяне на група от предприятия
6. Изчисляване на оборота на предприятията в групата
7. Географско разпределение на оборота
8. Изчисляване на оборота при кредитните и други финансови институции, и при застрахователните дружества
9. Изчисляване на оборота при общностните концентрации

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ПАЗАР

1. Съответен пазар – обща характеристика
2. Инструменти, използвани при определянето на съответния пазар
3. Анализ на структурата на съответния пазар

ІІІ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА КОНТРОЛ

1. Господстващо положение
2. Модернизиране на съответната стопанска дейност
3. Подобряване на пазарните структури
4. По-добро задоволяване интересите на потребителите
5. Мерки за запазване на конкуренцията

Глава четвърта

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯ

І. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯ ТИЯ ПРЕД КЗК

1. Обща характеристика
2. Основания за образуване на производство. Нотификация
3. Образуване, спиране, възобновяване и прекратяване на производството
4. Участ ници в производството
5. Ускорено проучване
6. Задълбочено проучване
7. Отказ от концентра цията
8. Промяна в сделките, след като КЗК е разрешила концентрацията
9. Производство, образувано по инициатива на КЗК
ІІ. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯ ТИЯ
ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
1. Обща характеристика
2. Компетентност на ЕК и на националните органи за защита на конкуренцията
3. Преднотификационни контакти
4. Нотификация
5. Разглеждане на уведомлението и начало на процедурата (фаза І)
6. Задълбочено проуч ване (фаза ІІ)
7. Гаранции за спазването на нормите, уреждащи контрола върху концентрациите

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^