Замяната и българското гражданско право (ISBN: 9786191630110)

Замяната и българското гражданско право (ISBN: 9786191630110)

от 16,20 лв 3 оферти
Описание
Книгата "Замяната и българското гражданско право" очертава многостранните аспекти на замяната като явление и договор. Като явление, защото от нея се интересуват в своите съчинения не само юристи, но и икономисти, социолози, историци на правото и др. Замяната дори се възприема в широк смисъл не просто като вид договор, а като еманация на всеки един договор, на разменните отношения между хората въобще. Оттук и необходимостта за представяне на историческото развитие и на научните концепции за замяната, съществували във времето. От друга страна, книга представлява първо по рода си монографично изследване на самия договор за замяна в българското гражданско право с неговите специфики и характерни черти, с предизвикателствата, които отправя към съвременното законотворчество и съдебна практика. Не са подминати и въпросите на проблемните за България замени между публични субекти и частни лица. Обърнато е внимание и на самостоятелното място и значение на този договор при съпоставката му с други договори, а и на умелото му използване като механизъм и принципи при редица правни фигури и институти.
Въведение

Замяната като цялостно явление
Някои наблюдения върху договора за замяна по българско право
За замяната като икономическо отношение
Теория за ненаименуваните договори и договорът за замяна

Понятие и обхват на договора за замяна

Понятие и характеристики
Въведение към глава първа
Легална и доктринална дефиниция
Консенсуален договор
Транслативен договор
Синалагматичен договор
Възмезден договор
Комутативен договор
Самостоятелен договор
Обхват на договора за замяна
Въведение. Законодателно уреждане
Замяна на ограничени вещни права и сервитути
Замяна на лични права
Замяна на пари и монети
Замяна на ценни книги и участия в дружества
Замяната на ползи и удоволствия

Отграничение на договора за замяна от други договори

Отграничение от договора за покупко-продажбата
Отграничение от даването вместо изпълнение
Отграничение от обещанието за замяна
Отграничение от дарението
Отграничение от делбата

Способност за заменяне

Замяна между съпрузи и с трети лица
Замяна при избран режим на СИО
Замяна при избран режим на разделност
Замяна при наличие на сключен брачен договор
Ограничения при замяна на семейно жилище
Законови забрани за заменяне

Обективни елементи на договора за замяна

Законови изисквания
Възможен предмет
Позволен от закона предмет
Определен предмет
Замяна на чужда вещ (сравнителноправни аспекти)
Замяна на бъдеща вещ
Замяна на вземания
Замяна на наследства

Общи последици от договора за замяна

Предаване на заменяните вещи
Прилагане на някои разпоредби за продажба на движими вещи при замяната
Място на предаване и разноски при замяната
Възможности за спиране на предаването на вещите и задържане на заменяната вещ в някои законодателства
Проблемът за количеството на заменяните вещи
Теорията за рисковете и замяната
Отговорност за евикция при замяната
Отговорност за недостатъци при замяната

Специални последици на замяната - проблемът за реалната суброгация

Случаи на реална суброгация в нашето право
Реална суброгация на тежести

Разваляне на договора за замяна на недвижими имоти и движими вещи

Някои общи положения за развалянето на двустранните договори по нашето право
Приложение на правилата за разваляне към договора за замяна

Изкупуване при замяната

Договорно изкупуване
Законово изкупуване

Замяната и правото на строеж

Въведение
Поглед към съвременната съдебна практика и доктрина
Проблемите при разлика в количеството и качеството на построените обекти
Правилото на чл. 210 ЗЗД и замяната
Заключение

Уедряването на земеделските земи и гори, и замяната

Въведение
Принудителните замени в Испания
Уедряването на земите и горите в България

Публичноправни въпроси при договора за замяна на недвижими имоти
Някои специални приложения (въпроси) на договора за замяна по съвременното ни право

Замените и принудителните отчуждения
Замяната на реални части от недвижими имоти
Учредяване на законна ипотека при договора за замяна
Приложим ли е институтът на laesio enormis към замяната?

Вместо заключение
Библиография
Мнения
Задайте въпрос

Данните и цените за продуктите предлагани от нашите партньори служат за напътствие и обща информация. Моля, преди покупка проверете дали съответстват на публикуваните данни от сайта на магазина или производителя. За евентуалните неточности и грешки не носим отговорност.

^